Meklēt

  Search Results

  Aizvērt

  Konkursa noteikumi
   

  • Konkursa organizators ir SIA „Pharma Nord”, Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067.
  • Konkursa beigu datums ir 2019. gada 30. novembris.
  • Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, izņemot SIA „Pharma Nord” darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
  • Lai piedalītos konkursā, jāatbild uz 2 jautājumiem SIA „Pharma Nord” mājas lapā www.pharmanord.lv.
  • Katrs konkursa dalībnieks drīkst atsūtīt savas atbildes tikai vienu reizi.
  • Konkursa balvu fonds ir 9 D-Pearls 3000, 80 kaps. iepakojumi. Katra iepakojuma vērtība ir EUR 18,80.
  • Balvas tiks izlozētas starp visiem pareizo atbilžu autoriem.
  • Balvu ieguvēju vārdi tiks publicēti mājas lapā www.pharmanord.lv.
  • Balvas tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi vai nosūtītas pa pastu/ar kurjerpastu bez maksas.
  • Piedaloties konkursā, dalībnieki apliecina, ka konkursa organizators drīkst izmantot dalībnieka datus uzvarētāju noteikšanai.
  • Konkursa organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt konkursa noteikumus un pēc saviem ieskatiem pieņemt galīgo lēmumu strīdīgos jautājumos.