Search for

  Search Results

  Close

  Konkursa noteikumi

   

  1. Konkursa organizators ir SIA „Pharma Nord”, Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067.
  2. Konkursa beigu datums ir 2023. gada 31. augusts.
  3. Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, izņemot SIA „Pharma Nord” darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
  4. Lai piedalītos konkursā, jāatbild uz 2 jautājumiem SIA „Pharma Nord” mājas lapā www.pharmanord.lv.
  5. Katrs konkursa dalībnieks drīkst atsūtīt savas atbildes tikai vienu reizi.
  6. Konkursa balvu fonds ir 12 Bioactive Magnesium, 60 tab. iepakojumi. Katra iepakojuma vērtība ir EUR 11,50.
  7. Balvas tiks izlozētas starp visiem pareizo atbilžu autoriem.
  8. Balvu ieguvēju vārdi tiks publicēti mājas lapā www.pharmanord.lv.
  10. Balvas tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi vai nosūtītas pa pastu/ar kurjerpastu bez maksas.
  11. Piedaloties konkursā, dalībnieki apliecina, ka konkursa organizators drīkst izmantot dalībnieka datus uzvarētāju noteikšanai.
  12. Konkursa organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt konkursa noteikumus un pēc saviem ieskatiem pieņemt galīgo lēmumu strīdīgos jautājumos.