Meklēt

  Search Results

  Aizvērt

  Konkursa noteikumi

  1. Konkursa organizators ir SIA „Pharma Nord”, Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067.
  2. Konkursa beigu datums ir 2024. gada 30. aprīlis.
  3. Lai piedalītos konkursā, Jums jāreģistrējas Pharma Nord informatīvā izdevuma saņemšanai un obligāti jāapstiprina sava reģistrācija, noklikšķinot uz saites e-pasta vēstulē, kuru saņemsiet pēc šīs veidlapas aizpildīšanas.
  4. Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, izņemot SIA „Pharma Nord” darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
  5. Lai piedalītos konkursā, jāatbild uz 2 jautājumiem SIA „Pharma Nord” mājas lapā www.pharmanord.lv.
  6. Katrs konkursa dalībnieks drīkst atsūtīt savas atbildes tikai vienu reizi.
  7. Konkursa balvu fonds ir 6 Bioactive Magnesium, 60 tab. iepakojumi. Katra iepakojuma vērtība ir EUR 11,50. Konkursa uzvarētāji nevar saņemt piešķirto balvu naudas izteiksmē.
  8. Balvas tiks izlozētas starp visiem pareizo atbilžu autoriem.
  9. Balvu ieguvēju vārdi tiks publicēti mājas lapā www.pharmanord.lv.
  10. Balvas tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi vai nosūtītas pa pastu/ar kurjerpastu bez maksas.
  11. Piedaloties konkursā, dalībnieki apliecina, ka konkursa organizators drīkst izmantot dalībnieka datus uzvarētāju noteikšanai.
  12. Konkursa organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt konkursa noteikumus un pēc saviem ieskatiem pieņemt galīgo lēmumu strīdīgos jautājumos