Latvia | Select other Country

Pabeigts liels pētījums ar koenzīmu Q10 no Pharma Nord:
Zinātniski vērtīgs rezultāts ārstēšanā ar koenzīmu Q10

 

Pašlaik ir pabeigts liels starptautisks pētījums Q-Symbio, kas aptvēra sirds slimību pacientus, un pētījums tikko ir publicēts respektablajā Amerikas Kardioloģijas kolēģijas žurnālā (Journal of the American College of Cardiology – JACC)

Pētījums vispirms tika prezentēts svarīgā kardioloģijas kongresā Lisabonā un pēc tam visvairāk tika citēts kongresā.

Pētījuma vadītājs bija galvenais ārsts dr. Svends Oge Mortensens (Svend Aage Mortensen) no Kopenhāgenas Universitātes slimnīcas, bet pats pētījums tika veikts slimnīcās Dānijā, Zviedrijā, Polijā, Austrijā, Ungārijā, Slovākijā, Malaizijā, Austrālijā un Indijā. Dr. Mortensens paredz, ka koenzīms Q10 nākotnē kļūs par papildu ārstniecības līdzekļu pacientiem, kuriem šīs dabīgās vielas trūkst. Šo vielu izstrādā organisms, bet izstrādātais daudzums samazinās līdz ar vecumu.

Saskaņā ar dr. Mortensena sacīto fakts, ka JACC ir nolēmis publicēt šo pētījumu, ir liels progress, jo šis ir viens no visietekmīgākajiem kardiologu žurnāliem. Tas arī parāda, ka JACC ir uzsvēris izcilos rezultātus ārstēšanā ar koenzīmu Q10.

Profesionāļi izvēlas Bio-Qinon:

Koenzīms Q10 no Pharma Nord tika izvēlēts Q-Symbio pētījumam tāpēc, ka Pharma Nord ražotais koenzīms Q10 daudzus gadus ir bijis Starptautiskās koenzīma Q10 asociācijas oficiālais etalona produkts un izmantots arī vairāk nekā 100 publicētos zinātniskos pētījumos. Produkts ir nodemonstrējis labu bioloģisko pieejamību un iedarbīgumu, un vienlaikus ir savākti dati par drošību gandrīz par 25 gadiem.

 

Lietojiet to pašu koenzīma Q10 veidu, kas tika izmantots pētījumā: ubihinonu

Koenzīms Q10 pastāv divās aktīvās formās – kā oksidētais ubihinons un reducētais ubihinols. Abas formas ir klātesošas mitohondrijos, ko dēvē par šūnu enerģijas fabrikām. Šeit koenzīms Q10 pastāvīgi mainās starp šīm divām formām, oksidēto un reducēto, un šī īpašība ir būtiski svarīga attiecībā uz koenzīma Q10 ietekmi organismā.

Pharma Nord Q10 ir izšķīdināts eļļā un īpašā veidā termiski apstrādāts tā, lai Q10 kristāli pilnībā izšķīstu ķermeņa temperatūrā un dotu vienveidīgu (homogēnu) maisījumu. Rezultātā ķermenis spēj viegli un bez pūlēm absorbēt Q10 no kapsulas pēc tam, kad tā ir norīta.

Tā kā ķermenis drīz pēc kapsulas norīšanas pārvērtīs oksidēto Q10 (ubihinonu) par reducēto formu (ubihinolu), nav svarīgi, kuru Q10 formu jūs lietojat, un jūs varat tāpat lietot arī oksidēto formu. Pašlaik gandrīz visa dokumentācija par efektivitāti un drošumu ir izstrādāta, izmantojot aktīvo, oksidēto formu – ubihinonu, tas ir arī iemesls, kāpēc Dr. Mortensens Q-Symbio pētījumam izvēlējās izmantot ubihinonu.
Tas ir nepareizs priekšstats, ka viena Q10 forma būtu aktīvāka nekā otra, tomēr abām formām organismā ir atšķirīgi uzdevumi. Q10 aktīvā forma, kas tiek izstrādāta aknās, ir oksidētais ubihinons. Q10 no mūsu pārtikas arī ir oksidētā forma. Faktiski oksidētais ubihinons pārvēršas ubihinolā jau tad, kad tas tiek uzsūkts no zarnu sieniņām.

Noklikšķiniet šeit, lai izlasītu vairāk par Pharma Nord Q10!