Latvia | Select other Country

Konkursa noteikumi
 

 • Konkursa organizators ir SIA „Pharma Nord”, Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067.
 • Konkursa beigu datums ir 2019. gada 30. novembris.
 • Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, izņemot SIA „Pharma Nord” darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
 • Lai piedalītos konkursā, jāatbild uz 2 jautājumiem SIA „Pharma Nord” mājas lapā www.pharmanord.lv.
 • Katrs konkursa dalībnieks drīkst atsūtīt savas atbildes tikai vienu reizi.
 • Konkursa balvu fonds ir 9 D-Pearls 3000, 80 kaps. iepakojumi. Katra iepakojuma vērtība ir EUR 18,80.
 • Balvas tiks izlozētas starp visiem pareizo atbilžu autoriem.
 • Balvu ieguvēju vārdi tiks publicēti mājas lapā www.pharmanord.lv.
 • Balvas tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi vai nosūtītas pa pastu/ar kurjerpastu bez maksas.
 • Piedaloties konkursā, dalībnieki apliecina, ka konkursa organizators drīkst izmantot dalībnieka datus uzvarētāju noteikšanai.
 • Konkursa organizators patur tiesības jebkurā brīdī mainīt konkursa noteikumus un pēc saviem ieskatiem pieņemt galīgo lēmumu strīdīgos jautājumos.